We nemen een gatis verkennend gesprek af…

We starten steeds met een gratis verkennend gesprek. Hier wordt besproken wat de wensen zijn van de klant. In een tweede fase wordt de bestaande toestand opgemeten. Aan de hand van het verkennend gesprek en de opmetingen kunnen wij een schets maken. Deze schets wordt samen met de klant besproken. Hieruit vloeit een ontwerp, beplantingsplan, technische detail & perspectieven voort.

Als gediplomeerd tuinarchitect tekenen we zelf de plannen…

Aangezien we zelf de plannen tekenen en uitvoeren heeft dit heel wat voordelen. Zo vermijden we heel wat misverstanden en weten we welk einddoel de klant voor ogen heeft. Na het maken van de nodige tuinplannen en de daaropvolgende offerte wordt er een begindatum vastgelegd. Alle werken worden steeds met de nodige vakkennis uitgevoerd.

Wij doen aan groenafval-verwerking…

Zowel het snoeien, vellen, hakselen en het verwijderen van de stronk is voor ons geen probleem. Ook staan wij in voor het verwerken van al u groenafval, met onze hakselaar kunnen wij tot 30 cm hakselen en met onze bosklepelmaaier maken wij van u verwilderd terrein een net terrein.

Tuinen De Coninck velt ook uw bomen.